PDV na usluge angažovanja zaposlenih preko agencije

Kada privredno društvo ima zaključen Ugovor o pružanju usluga sa agencijom i angažovanju osoblja za potrebe privrednog društva, agencija angažuje radnike i preuzima ulogu formalnog i pravnog poslodavca. Na taj način preuzima odgovornost za čitav proces administrativnog vođenja zaposlenih. Obračun zarade vrši prema ugovorenoj bruto zaradi sa svojim zaposlenima, a za pružanje svojih usluga naplaćuje dodatnu naknadu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović