Nemogućnost korišćenja fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, kada do smanjenja broja zaposlenih dođe otkazom ugovora o radu

Nepostojanje prava na ostvarivanje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja privrednog subjekta u slučaju kada je do smanjenja broja zaposlenih za više od 10% došlo otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog u periodu od 15. marta do 10. aprila 2020. godine

Kada se u slučaju prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog, u periodu od 15. marta 2020. godine do 10. aprila 2020. godine kod poslodavca – privrednog subjekta u privatnom sektoru smanji broj zaposlenih za više od 10% (pri čemu poslodavac u tom periodu ne zasnuje radni odnos sa novim licem kako bi ponovo imao isti broj zaposlenih kao i pre otkaza ugovora o radu), nisu ispunjeni uslovi za ostvarivanje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-3712/2020-04 od 5.8.2020. godine)

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„Odredbom člana 3. stav 1. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/2020 i 60/2020 – dalje: Uredba), koja je stupila na snagu 10. aprila 2020. godine, propisano je da privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana ovom uredbom pod uslovom da počev od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Imajući u vidu navedeno, kada se za slučaj prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog, u periodu od 15. marta 2020. godine do 10. aprila 2020. godine kod poslodavca – privrednog subjekta u privatnom sektoru smanji broj zaposlenih za više od 10% (pri čemu poslodavac u tom periodu ne zasnuje radni odnos sa novim licem kako bi ponovo imao isti broj zaposlenih kao i pre otkaza ugovora o radu), nisu ispunjeni uslovi za ostvarivanje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru saglasno Uredbi.“

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović