Na primanja iz Fonda solidarnosti se ne plaća porez na dohodak građana

Nepostojanje obaveze plaćanja poreza na dohodak građana na primanja koja imaju karakter socijalne i humanitarne pomoći, a koja udruženje isplaćuje svojim članovima – umetnicima i kulturnim radnicima koji usled pandemije nisu u mogućnosti da ostvaruju prihod po osnovu svog profesionalnog angažmana

Primanje (u konkretnom slučaju, u novčanom iznosu) koje udruženje isplaćuje iz sredstava Fonda solidarnosti tog udruženja koja su prikupljena organizovanim akcijama humanitarnog karaktera, donacijama članova udruženja i šire javnosti i finansijskom podrškom različitih fondacija, ako ima karakter socijalne i humanitarne pomoći za saniranje i ublažavanje posledica narušene socijalne sigurnosti umetnika i kulturnih radnika u Republici Srbiji članova tog udruženja koji usled pandemije bolesti Covid-19 nisu u mogućnosti da ostvaruju prihod po osnovu svog profesionalnog angažmana, ne podleže obavezi plaćanja poreza na dohodak građana

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-3099/2020-04 od 10.8.2020. godine)

„Odredbom člana 9. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn. i 86/2019) propisano je izuzimanje iz dohotka za oporezivanje za primanja ostvarena po osnovu organizovane socijalne i humanitarne pomoći.

Ostvarivanje prava na poresko izuzimanje po osnovu organizovane socijalne i humanitarne pomoći bliže je uređeno Pravilnikom o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 31/2001 i 5/2005 – dalje: Pravilnik).

Prema odredbi člana 4. tačka 2) Pravilnika, poresko izuzimanje po osnovu organizovane socijalne i humanitarne pomoći, može se ostvariti na primanja koja imaju karakter socijalnog i humanitarnog davanja, odnosno pomoći za saniranje i ublažavanje posledica teško narušene socijalne sigurnosti i teške humanitarne situacije određenog lica ili grupe lica, iz sredstava državnih organa i organizacija i organa lokalne samouprave, društvenih organizacija i udruženja građana, registrovanih kod nadležnih organa i razvrstanih u humanitarne i socijalne organizacije, sa delatnošću pružanja pomoći svojim članovima i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana.

Prema tome, primanje (u konkretnom slučaju, u novčanom iznosu) koje udruženje Stanica „S…“ isplaćuje iz sredstava Fonda solidarnosti tog udruženja koja su prikupljena organizovanim akcijama humanitarnog karaktera, donacijama članova udruženja i šire javnosti i finansijskom podrškom različitih fondacija, ako ima karakter socijalne i humanitarne pomoći za saniranje i ublažavanje posledica narušene socijalne sigurnosti umetnika i kulturnih radnika u Republici Srbiji članova tog udruženja koji usled pandemije bolesti Covid-19 nisu u mogućnosti da ostvaruju prihod po osnovu svog profesionalnog angažmana, prema našem mišljenju, ne podleže obavezi plaćanja poreza na dohodak građana.“

Transferne cene

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović