Utvrđivanje postojanja prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Utvrđivanje postojanja prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja u slučaju kada je poslodavac zaključio Aneks ugovora o radu kojim je produžen period za koji je sa zaposlenim prvobitno zaključen ugovor o radu na određeno vreme

Izuzimanje od uračunavanja u smanjenje broja zaposlenih ne primenjuje se na zaposlenog koji je sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključio ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se u konkretnom slučaju završava 31. maja 2020. godine, pa je počev od 15. marta 2020. godine (u konkretnom slučaju, tokom meseca aprila 2020. godine) sa poslodavcem zaključio aneks ugovora o radu kojim je produžen period za koji je prvobitno zaključen ugovor o radu na određeno vreme

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-349/2020-04 od 1.7.2020. godine)

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„Odredbom člana 3. stav 1. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/2020 i 60/2020 – dalje: Uredba) propisano je da privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana ovom uredbom pod uslovom da počev od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Privredni subjekat u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom ukoliko u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. ove uredbe, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. ove uredbe (član 12. stav 1. Uredbe).

Shodno tome, navedeno izuzimanje od uračunavanja u smanjenje broja zaposlenih ne primenjuje se na zaposlenog koji je sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključio ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se u konkretnom slučaju završava 31. maja 2020. godine, pa je počev od 15. marta 2020. godine (u konkretnom slučaju, tokom meseca aprila 2020. godine) sa poslodavcem zaključio aneks ugovora o radu kojim je produžen period za koji je prvobitno zaključen ugovor o radu na određeno vreme.“

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović