Utvrđivanje dobara koja se smatraju sekundarnim sirovinama - Biljana Trifunović

Utvrđivanje dobara koja se smatraju sekundarnim sirovinama

Utvrđivanje dobara koja se smatraju sekundarnim sirovinama u slučaju kada obveznik PDV vrši promet dobara koja su neupotrebljiva zbog određenih oštećenja, koja su pogrešnih dimenzija ili neodgovarajućeg kvaliteta, kao posledica proizvodnog procesa

Kada se u procesu proizvodnje dobara od metala ili njihovih legura proizvedu dobra koja su neupotrebljiva zbog određenih oštećenja (npr. zbog pogrešne jačine toplote deformisan je oblik dobara ili postoje naprsnuća, zbog bušenja rupa na pogrešnim mestima, oštećenja usled pada i dr), predmetna dobra smatraju se sekundarnim sirovinama, međutim, kada se u procesu proizvodnje dobara od metala ili njihovih legura proizvedu dobra pogrešnih dimenzija ili neodgovarajućeg kvaliteta, ta dobra ne smatraju se sekundarnim sirovinama

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00489/2020-04 od 23.7.2020. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!