Nepostojanje prava na poresko oslobođenje po osnovu ulaganja u osnovna sredstva - Biljana Trifunović
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!