Gubitak prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Nepostojanje prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja preduzetnika koji je od 25. marta 2020. godine nastavio da obavlja delatnost u formi privrednog društva

Budući da je u konkretnom slučaju preduzetnik doneo odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva i da je na osnovu te odluke dana 25. marta 2020. godine istovremeno izvršeno brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata i registracija osnivanja privrednog društva (društvo sa ograničenom odgovornošću), novoosnovano privredno društvo nema pravo da koristi fiskalne pogodnosti i direktna davanja s obzirom da je osnovano posle 15. marta 2020. godine

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-3009/2020-04 od 1.7.2020. godine)

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„Prema odredbi člana 2. tačka 1) Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/2020 i 60/2020 – dalje: Uredba), koja je stupila na snagu 10. aprila 2020. godine, privredne subjekte u privatnom sektoru čine svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenim u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 93/2019), i to:

– rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;

– rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana) i

– ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Odredbom člana 3. stav 3. Uredbe propisano je da privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz ove uredbe ukoliko su pre 15. marta 2020. godine osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su u navedenom periodu postali obveznici PDV.

Prema odredbi člana 92. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), preduzetnik može doneti odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, pri čemu se shodno primenjuju odredbe ovog zakona o osnivanju date forme društva.

Na osnovu odluke iz stava 1. ovog člana vrši se istovremeno brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata i registracija osnivanja privrednog društva iz stava 1. ovog člana koje preuzima sva prava i obaveze preduzetnika nastale iz poslovanja do trenutka osnivanja tog privrednog društva (član 92. stav 2. Zakona o privrednim društvima).

Imajući u vidu navedeno, kao i da je u konkretnom slučaju preduzetnik doneo odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva i da je na osnovu te odluke dana 25. marta 2020. godine istovremeno izvršeno brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata i registracija osnivanja privrednog društva (društvo sa ograničenom odgovornošću), smatramo da novoosnovano privredno društvo nema pravo da koristi fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz Uredbe s obzirom da je osnovano posle 15. marta 2020. godine.“

Transferne cene

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović