Uslov za dobijanja dozvole za pružanje računovodstvenih usluga je dokaz o (ne) osuđenosti

Dokaz o (ne) osuđenosti kao uslov dobijanja dozvole za pružanje računovodstvenih usluga od Komore ovlašćenih revizora

 

Komora radi provere ispunjenosti propisanih uslova za davanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga može da u svakom trenutku pribavi podatke o osuđivanosti, odnosno neosuđivanosti lica u smislu člana 18. st. 3. i 7. Zakona u vezi s kojima se proverava ispunjenost tih uslova i njihovih saradnika iz kaznene evidencije koja se vodi u skladu sa zakonom. S tim u vezi, Zakon ne uređuje postupanje APR-a u postupku sticanja svojstva pravnog lica, odnosno preduzetnika upisom u Registar privrednih subjekata ili registracije pretežne delatnosti, s obzirom da su predmetna pitanja u nadležnosti propisa kojima se uređuju pitanja osnivanja i registracije privrednih društava i preduzetnika

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-375/2020-16 od 26.6.2020. godine)

 

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović