Priznavanje donacija kao rashoda u poreskom bilansu - Biljana Trifunović

Priznavanje donacija kao rashoda u poreskom bilansu

Priznavanje donacija kao rashoda u poreskom bilansu

Priznavanje u poreskom bilansu rashoda koje obveznik iskaže po osnovu donacija u novcu, dobrimaili uslugama izvršenih Republici, Autonomnoj pokrajini ili jedinici lokalne samouprave u periodu važenja vanrednog stanja

Donacije u novcu, dobrima ili uslugama izvršene Republici, autonomnoj pokrajini, odnosno jedinici lokalne samouprave u periodu važenja vanrednog stanja priznaju se kao rashod u poreskom bilansu obveznika (davaoca donacije)

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-261/2020-04 od 3.6.2020. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!