Nepostojanje prava na poresko oslobođenje od plaćanja PDV

Nepostojanje prava na poresko oslobođenje od plaćanja PDV u slučaju kada, u okviru projekta koji se izvršava u skladu sa međunarodnim ugovorom o donaciji ili zajmu, dođe do vraćanja određenih dobara dobavljaču

Kada obveznik PDV – dobavljač, u okviru realizacije određenog projekta koji se finansira sredstvima donacije, odnosno zajma na osnovu međunarodnog ugovora zaključenog sa Republikom Srbijom, izvrši isporuku dobara drugom obvezniku PDV uz poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, nakon čega dođe do vraćanja određenih dobara obvezniku PDV – dobavljaču i do prometa drugih dobara od strane obveznika PDV – dobavljača, reč je o prometima dobara za koje se ne može ostvariti poresko oslobođenje

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-592/2019-04 od 2.6.2020. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović