Gubitak prava na poreski podsticaj kod ulaganja u osnovna sredstva

Utvrđivanje gubitka prava na poreske podsticaje kod ulaganja u osnovna sredstva u slučaju kada obveznici koji koriste ovo pravo pre isteka roka perioda poreskog oslobođenja sprovedu statusnu promenu spajanja

U slučaju kada obveznici koji koriste pravo na podsticaje kod ulaganja pre isteka perioda poreskog oslobođenja sprovedu statusnu promenu spajanja, i na taj način prestanu da postoje (bez sprovođenja postupka likvidacije), dolazi do prekida poslovanja, pa su obveznici (koji su prestali da postoje usled statusne promene) dužni da u poreskoj prijavi koju podnesu za poreski period u kojem su prekinuli poslovanje obračunaju, kao i da plate porez koji bi platili da nisu koristili ovaj podsticaj

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-370/2020-04 od 10.7.2020. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović