Dnevnice za službeno putovanje koje su preko neoporezivog iznosa, oporezuju se i godišnjim porezom na dohodak građana - Biljana Trifunović
  • Home
  • Blog
  • Porezi
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!