PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI REGISTRA PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

(„Sl. glasnik RS“, br. 89/2020)

I UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način vođenja i sadržina Registra pružalaca računovodstvenih usluga (u daljem tekstu: Registar), upis podataka u Registar, javno objavljivanje podataka iz Registra, kao i obaveštavanje Komore ovlašćenih revizora (u daljem tekstu: Komora) i izveštavanje Nacionalne komisije za računovodstvo (u daljem tekstu: Nacionalna komisija).

Predmet upisa

Član 2

U Registru se evidentiraju podaci o rešenjima o davanju, odnosno oduzimanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga koja Komora izdaje u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo (u daljem tekstu: Zakon), osnovni podaci o pravnim licima, odnosno preduzetnicima koji imaju registrovanu pretežnu delatnost pružanja računovodstvenih usluga i dozvolu za pružanje tih usluga (u daljem tekstu: pružalac računovodstvenih usluga), podaci o licu koje ima profesionalno zvanje u oblasti računovodstva ili revizije stečeno u skladu sa Zakonom i koje je zaposleno kod pružaoca računovodstvenih usluga (u daljem tekstu: ovlašćeni računovođa), kao i podaci o povezanim pravnim licima sa tim pružaocem.

II NAČIN VOĐENJA I SADRŽINA REGISTRA

Način vođenja Registra

Član 3

Registar se vodi kao jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka u koji se, u skladu sa zakonom, evidentiraju podaci i dokumenta iz čl. 4. i 5. ovog pravilnika.

Registar je javna knjiga i vodi se na srpskom jeziku.

Podaci i dokumenta iz stava 1. ovog člana se vode prema matičnom broju pružaoca računovodstvenih usluga, kao jedinstvenom identifikatoru.

Podaci i dokumenta iz Registra se redovno ažuriraju i javno objavljuju na internet stranici Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Agencija vodi Registar preko registratora imenovanog u skladu sa zakonom koji uređuje poslovanje Agencije (u daljem tekstu: registrator).

Obrada podataka u Registru iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Podaci i dokumenta iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

Podaci koje Registar sadrži

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović