• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA, EVIDENTIRANJA I DOSTAVLJANJA ELEKTRONSKIH FAKTURA, FORMATU ELEKTRONSKIH FAKTURA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU PRIHVATANJA I ODBIJANJA ELEKTRONSKIH FAKTURA

(„Sl. glasnik RS“, br. 87/2020)

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način i postupak registrovanja elektronskih faktura izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata i javnog sektora, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, u sistemu elektronskih faktura koji vodi Ministarstvo finansija, dostavljanje i prosleđivanje elektronskih faktura dužnicima, kao i format elektronskih faktura.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način i postupak evidentiranja elektronskih faktura iz stava 1. ovog člana u centralnom registru faktura koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), na osnovu podataka dobijenih iz sistema elektronskih faktura.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način, postupak i druga pitanja u vezi sa prihvatanjem i odbijanjem elektronskih faktura iz stava 1. ovog člana od strane dužnika.

Član 2

Sistem elektronskih faktura je sistem (baza podataka) koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija, u kojem se registruju elektronske fakture i preko kojeg se od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, dostavljaju dužnicima elektronske fakture.

Pristup sistemu elektronskih faktura se vrši preko odgovarajuće veb aplikacije Ministarstva finansija.

Sistem elektronskih faktura sadrži podatke o:

1) fakturama;

2) datumu i iznosu izmirenja fakture;

3) poveriocu;

4) dužniku;

5) pregledu istorije aktivnosti na fakturi;

6) izmeni vrednosti fakture;

7) asignaciji fakture;

8) obaveštenjima;

9) fizičkim licima;

10) podešavanjima fakture;

11) naplati;

12) registrima;

13) API menadžmentu;

14) odeljku za primljene fakture – nabavke.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović