UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2020. GODINI

(„Sl. glasnik RS“, br. 1/2020, 13/2020, 27/2020 i 52/2020)

Član 1

Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2020. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu.

Član 2

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu u Razdelu 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.1 – Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0005 – Kreditna podrška u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 600.000.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu u Razdelu 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0001 – Direktna plaćanja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 23.497.800.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu u Razdelu 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 – Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 8.420.000.000 dinara, od čega se 8.220.000.000 dinara raspoređuje u skladu sa ovom uredbom, a 200.000.000 dinara ostaje neraspoređeno.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu u Razdelu 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0006 – Posebni podsticaji, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 250.000.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu u Razdelu 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 4005 – IPARD, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 3.934.000.000 dinara, od čega 984.000.000 dinara budžetskih sredstava i 2.950.000.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Član 3

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 1. ove uredbe iznos od 300.000.000 dinara raspodeljuje se za zahteve po osnovu kreditne podrške iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe iznos od 7.370.901.000 dinara raspodeljuje se za zahteve po osnovu direktnih plaćanja iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini, a koji se odnose na: premiju za mleko; osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju; regrese za đubrivo; podsticaje za genetsko unapređenje kvalitetnih priplodnih mlečnih krava, kvalitetnih priplodnih tovnih krava, kvalitetnih priplodnih ovaca i koza, kvalitetnih priplodnih krmača, roditeljskih kokošaka teškog tipa, roditeljskih kokošaka lakog tipa, roditeljskih ćurki, kvalitetnih priplodnih matica ribe šarana i kvalitetnih priplodnih matica ribe pastrmke; tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja; krave dojilje; košnice pčela; proizvodnju konzumne ribe; krave za uzgoj teladi za tov; realizaciju podsticaja po rešenjima sudskih presuda.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe iznos od 3.342.799.000 dinara raspodeljuje se za zahteve po osnovu mera ruralnog razvoja iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini, a koji se odnose na: podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja; podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne poljoprivredne proizvodnje; podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje; podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje; podršku za investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje; podršku investicijama u izgradnju i opremanje objekata; podršku unapređenju kvaliteta vina i rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; kontrolne markice za poljoprivredno-prehrambene proizvode i evidencione markice za vino; nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, voća, povrća i grožđa; regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje; organsku biljnu i stočarsku proizvodnju; očuvanje biljnih genetičkih resursa; očuvanje životinjskih genetičkih resursa; očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena; unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima; podršku mladima u ruralnim područjima; uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla; diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na gazdinstvu; pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja; razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju; podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi; realizaciju podsticaja po rešenjima sudskih presuda.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 4. ove uredbe iznos od 55.000.000 dinara raspodeljuje se za zahteve po osnovu posebnih podsticaja iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini, a koji se odnose na: podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu – mere selekcije; podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju (mere i akcije u poljoprivredi); podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju; realizaciju podsticaja po rešenjima sudskih presuda.

Član 4

Sredstva iz člana 2. ove uredbe raspoređuju se za sledeće programske aktivnosti/projekte:

1) direktna plaćanja;

2) mere ruralnog razvoja;

3) kreditnu podršku u poljoprivredi;

4) posebne podsticaje;

5) IPARD podsticaje.

Član 5

Obim sredstava za direktna plaćanja iznosi 16.126.899.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće vrste podsticaja:

1) premiju za mleko u iznosu od 3.000.000.000 dinara;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 9.797.314.800 dinara;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice ribe šarana i kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke, u iznosu od 808.084.200 dinara;

4) podsticaje za tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja u iznosu od 1.400.000.000 dinara;

5) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 20.000.000 dinara;

6) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 600.000.000 dinara;

7) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 1.000.000 dinara;

8) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 500.000.000 dinara;

9) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 500.000 dinara.

Član 6

Direktna plaćanja, u zavisnosti od vrste podsticaja iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se u odgovarajućim maksimalnim iznosima, i to za:

1) premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 5.200 dinara po hektaru;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;

4) podsticaje za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove u iznosu od 40.000 dinara po grlu;

5) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve u iznosu od 7.000 dinara po grlu;

6) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače i nerastove u iznosu od 15.000 dinara po grlu;

7) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;

8) podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;

9) podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;

10) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu;

11) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;

12) podsticaje za tov junadi u iznosu od 15.000 dinara po grlu u tovu;

13) podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;

14) podsticaje za tov jaradi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;

15) podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;

16) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 40.000 dinara po grlu;

17) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 800 dinara po košnici;

18) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od deset dinara po kilogramu proizvedene ribe;

19) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 20.000 dinara po grlu;

20) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 40% troškova skladištenja.

Član 7

Direktna plaćanja iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe.

Član 8

Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja iznosi 5.077.201.000 dinara, od čega se 4.877.201.000 dinara raspoređuje ovom uredbom, a 200.000.000 dinara ostaje neraspoređeno.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za mere ruralnog razvoja koje obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1) unapređenje konkurentnosti u iznosu od 4.031.698.000 dinara, i to za:

(1) investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 2.788.198.000 dinara, od čega za:

– podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u iznosu od 438.198.000 dinara, od čega za podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja u iznosu od 238.198.000 dinara i za podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze u iznosu od 200.000.000 dinara,

– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 1.750.000.000 dinara, od čega za podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 700.000.000 dinara, za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 130.000.000 dinara, za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 50.000.000 dinara, za investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 100.000.000 dinara, za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata u iznosu od 250.000.000 dinara, za podršku za investicije u nabavku novih traktora u iznosu od 500.000.000 dinara i za podršku investicijama za elektrifikaciju polja u iznosu od 20.000.000 dinara;

(2) investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva u iznosu od 543.500.000 dinara, od čega za:

– podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u iznosu od 3.000.000 dinara,

– kontrolne markice za poljoprivredno-prehrambene proizvode i evidencione markice za vino u iznosu od 500.000 dinara,

– nabavku opreme u sektoru mesa, mleka i piva u iznosu od 40.000.000 dinara,

– izgradnja objekata i nabavka opreme u sektoru proizvodnje vina u iznosu od 400.000.000 dinara,

– izgradnja objekata i nabavka opreme u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića u iznosu od 100.000.000 dinara;

(3) upravljanje rizicima (regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje) u iznosu od 700.000.000 dinara;

2) podsticaje za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa u iznosu od 504.000.000 dinara, i to za:

(1) organsku proizvodnju u iznosu od 350.000.000 dinara, od čega za:

– organsku biljnu proizvodnju u iznosu od 150.000.000 dinara,

– organsku stočarsku proizvodnju u iznosu od 200.000.000 dinara;

(2) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 154.000.000 dinara, od čega za:

– očuvanje biljnih genetičkih resursa u iznosu od 2.000.000 dinara,

– očuvanje životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 150.000.000 dinara,

– očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u iznosu od 2.000.000 dinara;

3) podsticaje za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima u ukupnom iznosu od 750.001.000 dinara, i to za:

(1) unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u iznosu od 125.001.000 dinara;

(2) podršku mladima u ruralnim područjima u iznosu od 1.000 dinara;

(3) sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu, kao i za uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima u iznosu od 25.000.000 dinara, od čega za:

– podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u iznosu od 5.000.000 dinara,

– podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu u iznosu od 20.000.000 dinara;

4) podsticaje za pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u ukupnom iznosu od 35.000.000 , i to za:

(1) pripremu lokalnih strategija ruralnog razvoja u iznosu od 10.000.000 dinara;

(2) sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u iznosu od 25.000.000 dinara;

5) podsticaje za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja u ukupnom iznosu od 756.501.000 dinara, i to za:

(1) razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u iznosu od 230.000.000 dinara;

(2) podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi u iznosu od 526.501.000 dinara.

Član 9

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (1) alineja prva – podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja, alineja druga – podrška za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne poljoprivredne proizvodnje, podrška za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje, podrška za investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje, podrška za investicije za izgradnju i opremanje objekata, podrška za investicije u nabavku novih traktora, podtačka (2) alineja prva, druga i treća i tačka 3) podtač. (1) i (3) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 50% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja, odnosno u maksimalnom iznosu od 65% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtač. (1) alineja prva – podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze, alineja druga – podrška za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje i podtač. (2) alineja četvrta i peta ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 60% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (3) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 40% plaćene premije osiguranja, odnosno u maksimalnom iznosu od 45% plaćene premije osiguranja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno u maksimalnom iznosu od 70% plaćene premije osiguranja na području Moravičkog, Zlatiborskog, Podunavskog, Šumadijskog i Kolubarskog upravnog okruga.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 3) podtačka (2) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 75% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtač. (1) alineja druga – podrška investicijama za elektrifikaciju polja ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 90% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (2) alineje prva i treća, tač. 4) i 5) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 100% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (1) alineja prva ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 400% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (1) alineja druga ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 40% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (2) alineja druga ove uredbe isplaćuju se po jedinici mere, i to:

1) podolsko goveče i buša (bikovi, krave i sva grla preko dve godine starosti) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;

2) podolsko goveče i buša (sva grla od šest meseci do dve godine starosti) u iznosu od 18.000 dinara po grlu;

3) podolsko goveče i buša (telad ispod šest meseci starosti) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;

4) domaći bivo (bikovi bivoli, bivolice i sva grla preko dve godine starosti) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;

5) domaći bivo (sva grla od šest meseci do dve godine starosti) u iznosu od 18.000 dinara po grlu;

6) domaći bivo (telad ispod šest meseci starosti) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;

7) domaći – brdski konj i nonius (sva grla starija od šest meseci) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;

8) balkanski magarac (sva grla starija od šest meseci) u iznosu od 10.000 dinara po grlu;

9) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodne krmače) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;

10) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodni nerastovi) u iznosu od 6.000 dinara po grlu;

11) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodne nazimice – sva grla starija od sedam meseci) u iznosu od 4.000 dinara po grlu;

12) ovce rase/soja pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, šarplaninska, vlaško vitoroga i karakačanska) i čokanska cigaja (sva grla starija od dvanaest meseci) u iznosu od 4.500 dinara po grlu;

13) balkanska i domaća bela koza (sva grla starija od dvanaest meseci) u iznosu od 4.500 dinara po grlu;

14) živina – somborska kaporka, banatski gološijan, kosovski pevač i svrljiška kokoš (kokice i petlovi) u iznosu od 400 dinara po grlu.

Član 10

Podsticaji za mere ruralnog razvoja iz člana 8. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe.

Član 11

Obim sredstava za kreditnu podršku u poljoprivredi iznosi 300.000.000 dinara.

Član 12

Podsticaji za kreditnu podršku u poljoprivredi iz člana 11. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 1. ove uredbe.

Član 13

Obim sredstava za posebne podsticaje iznosi 195.000.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće posebne podsticaje:

1) podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu u iznosu od 150.000.000 dinara;

2) podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju (mere i akcije u poljoprivredi) u iznosu od 10.000.000 dinara;

3) podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju, u iznosu od 35.000.000 dinara.

Član 14

Posebni podsticaji iz člana 13. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 4. ove uredbe.

Član 15

Obim sredstava iz člana 2. stav 5. ove uredbe za IPARD podsticaje iznosi 3.934.000.000 dinara, od čega 984.000.000 dinara budžetskih sredstava i 2.950.000.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima prema javnim pozivima, i to:

1) Mera 1 – Prvi javni poziv u ukupnom iznosu od 308.485.812 dinara, od čega 77.121.453 dinara budžetskih sredstava i 231.364.359 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja;

2) Mera 1 – Drugi javni poziv u ukupnom iznosu 110.324.233 dinara, od čega 27.581.058 dinara budžetskih sredstava i 82.743.175 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja;

3) Mera 3 – Prvi javni poziv u ukupnom iznosu 218.218.112 dinara, od čega 54.554.528 dinara budžetskih sredstava i 163.663.584 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja;

4) Mera 1 – Treći javni poziv u ukupnom iznosu 1.020.192.626 dinara, od čega 255.048.157 dinara budžetskih sredstava i 765.144.470 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja;

5) Mera 3 – Drugi javni poziv u ukupnom iznosu 190.565.087 dinara, od čega 47.641.272 dinara budžetskih sredstava i 142.923.815 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja;

6) Mera 1 – Četvrti javni poziv u ukupnom iznosu 1.210.632.721 dinara, od čega 303.158.182 dinara budžetskih sredstava i 907.474.539 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja;

7) Mera 3 – Treći javni poziv u ukupnom iznosu 875.581.410 dinara, od čega 218.895.353 dinara budžetskih sredstava i 656.686.058 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja.

Član 16

Podsticaji iz člana 15. ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu definisanim Sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije i posebnim propisima.

Član 17

Podsticaji iz člana 15. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 5. ove uredbe.

Član 18

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović