Kako odložiti plaćanje akontacije poreza

Odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit preduzeća  i poreza na prihode preduzetnika

Veliki broj privrednika postavilo je pitanje kako, na koji način da odlože poresku obavezu, kada se radi o plaćanju dospele akontacije za porez na dobit pravnih lica ili akontacija poreza na prihode za preduzetnike za mart mesec 2020. godine.

Većina je pročitala u Uredbi o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima, da će ova oblast biti objašnjena nekim posebnim dokumentom koje će doneti ministarstvo finansija. Tog dokumenta za sada nema.

Jedno od objašnjenja koje se odnosi na član 5. Uredbe, jeste da  obveznici koji žele da odlože plaćanje akontacije za mart, april i maj 2020. godine.  Privredni subjekti koji žele odlaganje plaćanja akontacije –  ne plaćaju akontaciju.

Uredbom je navedeno da se odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade zaposlenih je Obrazac PPP-PD.

Za odlaganje akontacije poreza za prvredna društva i preduzetnike nje propisan nikakav obrazac.  Da bi ozvaničili ovo pravo odlaganja plaćanja akontacije za mart, april i maj, potrebno je dostaviti do kraja aprila Obrazac PPP-PD i u polju 1.4 da upišu datum 4. januar 2021. godine.

Ko  je platio akontaciju za mart, a želi da odloži plaćanje za april i maj, onda propisani obrazac treba da dostavi do kraja maja 2020. godine.

PPP-PD

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović