Spisak država i poreskih stopa koje se primenjuju prema UIDO - Biljana Trifunović

Spisak država i poreskih stopa koje se primenjuju prema UIDO

Države sa kojima Republika Srbija primenjuje Ugovor  o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

 

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Država Predmet Ugovora Datum potpisivanja Datum stupanja na snagu Datum početka primene Datum prestanka važenja Ugovora Službeni list u kojem je Ugovor objavljen
1 2 3 4 5 6 7 8
Azerbejdžan RS dohodak i imovina 13. 05. 2010. 01. 12. 2010. 01. 01. 2011.   8/10
Albanija SCG dohodak i imovina 22. 12. 2004. 17. 11. 2005. 01. 01. 2006.   11/05
Austrija RS dohodak i imovina 07. 05. 2010. 17. 12. 2010. 01. 01. 2011.   8/10
Belgija SFRJ dohodak i imovina 21. 11. 1980. 26. 05. 1983. 01. 01. 1984.   11/81
Belorusija SRJ dohodak i imovina 30. 01. 1998. 24. 11. 1998. 01. 01. 1999.   5/98
Bosna i Hercegovina SCG dohodak i imovina 26. 05. 2004. 02. 06. 2005. 01. 01. 2006.   18/04
Bugarska SRJ dohodak i imovina 14. 12. 1998. 10. 01. 2000. 01. 01. 2001.   1/99
V. Britanija i Severna Irska SFRJ dohodak 06. 11. 1981. 16. 09. 1982. 01. 01. 1983.   7/82
Vijetnam RS dohodak 03. 2013. 18. 10. 2013. 01. 01. 2014.   7/13
Gruzija RS dohodak i imovina 04. 04. 2012. 09. 01. 2013. 01. 01. 2014.   6/12
Grčka SRJ dohodak i imovina 25. 06. 1997. 08. 06. 2010. 01. 01. 2011.   2/98
Danska SFRJ dohodak i imovina 19. 03. 1981. 10. 01. 1982. 01. 01. 1983. 01. 01. 2010. 15/81
Danska RS dohodak i imovina 15. 05. 2009. 24. 12. 2009. 01. 01. 2010.   105/09
Egipat SFRJ dohodak 27. 06. 1987. 25. 01. 1988. 01. 01. 1989. 01. 01. 2007. 12/88
Egipat SCG dohodak 31. 07. 2005. 05. 04. 2006. 01. 01. 2007.   14/05
Estonija RS dohodak 25. 09. 2009. 14. 06. 2010. 01. 01. 2011.   1/10
Izrael RS dohodak 22. 11. 2018. 25. 10. 2019. 01. 01. 2020.   2/19
Indija SCG dohodak i imovina 08. 02. 2006. 23. 09. 2008. 01. 01. 2009.   102/07
Indonezija RS dohodak 28. 02. 2011. 13. 12. 2018. 01. 01. 2019.   4/11
Iran SCG dohodak i imovina 07. 12. 2004. 16. 12. 2011. 01. 01. 2012.   6/05
Irska RS dohodak 23. 09. 2009. 16. 06. 2010. 01. 01. 2011.14   1/10
Italija SFRJ dohodak i imovina 24. 02. 1982. 03. 07. 1985. 01. 01. 1986.   2/83
Jermenija RS dohodak i imovina 10. 03. 2014. 03. 11. 2016. 01. 01. 2017.   7/14
Kazahstan RS dohodak i imovina 28. 08. 2015. 24. 11. 2016. 01. 01. 2017.   21/15
Kanada RS dohodak i imovina 27. 04. 2012. 31. 10. 2013. 01. 01. 2014.   6/12
Katar RS dohodak 02. 10. 2009. 09. 12. 2010. 01. 01. 2011.   1/10
Kina SFRJ dohodak i imovina 02. 12. 1988. 16. 12. 1989. 01. 01. 1990. 01. 01. 1998. 16/89
Kina SRJ dohodak i imovina 21. 03. 1997. 01. 01. 1998. 01. 01. 1998.   2/97
Kipar SFRJ dohodak i imovina 29. 06. 1985. 30. 01. 1986. 01. 01. 1987.   2/86
Koreja (DNR) SRJ dohodak i imovina 25. 12. 2000. 05. 06. 2001. 01. 01. 2002.   1/01
Koreja (Rep.) RS dohodak 22. 01. 2016. 17. 11. 2016. 01. 01. 2017.   4/16
Kuvajt SRJ dohodak i imovina 02. 04. 2002. 08. 05. 2003. 01. 01. 2004.   4/03
Letonija SCG dohodak i imovina 22. 11. 2005. 19. 05. 2006. 01. 01. 2007.   3/06
Libija RS dohodak 12. 11. 2009. 08. 06. 2010. 01. 01. 2011.   1/10
Litvanija RS dohodak i imovina 28. 08. 2007. 12. 06. 2009. 01. 01. 2010.17   42/09
Luksemburg RS dohodak i imovina 15. 12. 2015. 27. 12. 2016. 01. 01. 2017.   4/16
Mađarska SFRJ dohodak i imovina 17. 10. 1985. 03. 07. 1987. 01. 01. 1988. 01. 01. 2003. 7/87
Mađarska SRJ dohodak i imovina 20. 06. 2001. 13. 12. 2002. 01. 01. 2003.   10/01
Makedonija SRJ dohodak i imovina 04. 09. 1996. 22. 07. 1997. 01. 01. 1998.   5/96
Malta RS dohodak 09. 09. 2009. 16. 06. 2010. 01. 01. 2011.   1/10
Moldavija SCG dohodak i imovina 09. 06. 2005. 23. 05. 2006. 01. 01. 2007.   3/06
Nemačka SFRJ dohodak i imovina 26. 03. 1987. 03. 12. 1988. 01. 01. 1989.   12/88
Norveška SFRJ dohodak i imovina 01. 09. 1983. 01. 11. 1985. 01. 01. 1986. 01. 01. 2016. 9/85
Norveška RS dohodak 17. 06. 2015. 18. 12. 2015. 01. 01. 2016.22   21/15
Pakistan RS dohodak 21. 05. 2010. 21. 10. 2010. 01. 01. 2011.   8/10
Poljska SFRJ dohodak i imovina 10. 01. 1985. 27. 12. 1985. 01. 01. 1986. 01. 01. 1999. 14/85
Poljska SRJ dohodak i imovina 12. 06. 1997. 17. 06. 1998. 01. 01. 1999.   2/98
Rumunija SFRJ dohodak i imovina 29. 04. 1986. 22. 12. 1987. 01. 01. 1988. 01. 01. 1998. 8/87
Rumunija SRJ dohodak i imovina 16. 05. 1996. 01. 01. 1998. 01. 01. 1998.   4/96
Ruska Federacija SRJ dohodak i imovina 12. 10. 1995. 09. 07. 1997. 01. 01. 1998.   3/95
San Marino RS dohodak 16. 04. 2018. 08. 10. 2018. 01. 01. 2019.   12/18
Slovačka SRJ dohodak i imovina 26. 02. 2001. 15. 10. 2001. 01. 01. 2002.27   4/01
Slovenija SCG dohodak i imovina 11. 06. 2003. 31. 12. 2003. 01. 01. 2004.   7/03
Tunis RS dohodak i imovina 11. 04. 2012. 03. 06. 2013. 01. 01. 2014.   6/12
Turska SCG dohodak i imovina 12. 10. 2005. 10. 08. 2007. 01. 01. 2008.   3/06
Ujedinjeni Arapski Emirati RS dohodak 13. 01. 2013. 02. 07. 2013. 01. 08. 2013.29   3/13
Ukrajina SRJ dohodak i imovina 22. 03. 2001. 29. 11. 2001. 01. 01. 2002.   4/01
Finska SFRJ dohodak i imovina 08. 05. 1986. 18. 12. 1987. 01. 01. 1988.31   8/87
Francuska SFRJ dohodak 28. 03. 1974. 01. 08. 1975. 01. 01. 1975.   28/75
Holandija SFRJ dohodak i imovina 22. 02. 1982. 06. 02. 1983. 01. 01. 1984.   12/82
Hrvatska SRJ dohodak i imovina 14. 12. 2001. 22. 04. 2004. 01. 01. 2005.   6/04
Crna Gora RS dohodak 20. 07. 2011. 21. 12. 2011. 01. 01. 2012.   10/11
Čehoslovačka SFRJ dohodak i imovina 02. 11. 1981. 17. 04. 1983. 01. 01. 1984. 01. 01. 2006. 12/82
Češka Republika SCG dohodak i imovina 11. 11. 2004. 27. 06. 2005. 01. 01. 2006.   3/05
Švajcarska34 SCG dohodak i imovina 13. 04. 2005. 05. 05. 2006. 01. 01. 2007.   11/05
Švedska SFRJ dohodak i imovina 18. 06. 1980. 16. 12. 1981. 01. 01. 1982.   7/81
Španija RS dohodak i imovina 09. 03. 2009. 28. 03. 2010. 01. 01. 2011.   105/09
Šri Lanka SFRJ dohodak i imovina 07. 05. 1985. 22. 03. 1986. 01. 01. 1987.   4/86

Republika Srbija ima, zaključen Ugovor kojim se reguliše izbegavanje dvostrukog oporezivanja dohotka od međunarodnog pomorskog i vazdušnog saobraćaja sa Argentinom (1948. godine).

Države sa kojima je Ugovor potpisan i u toku je postupak potvrđivanja

Gana; Gvineja; Zimbabve; Maroko (Republika Srbija je potvrdila Ugovor); Palestina (Republika Srbija je potvrdila Ugovor); Filipini.

Države sa kojima je Ugovor parafiran

Alžir; Bocvana; Zambija; Jordan; Japan, Južnoafrička Republika; Singapur, Hong Kong; Oman.

Države sa kojima su u toku pregovori radi zaključenja Ugovora

Belgija (revizija Ugovora); Velika Britanija i Severna Irska (revizija Ugovora); Kipar (revizija Ugovora); Mjanmarska unija; Nemačka (revizija Ugovora); Nigerija; Portugalija; Sirija; Holandija (revizija Ugovora).

Pregled stopa poreza po odbitku na dividende, kamatu, autorske naknade

 

Porez po odbitku za:  DIVIDENDE

 

  Stope poreza po odbitku
(primenjuju se na bruto iznos dividendi)
Jedinstvena poreska stopa

 

Zemlja Kada je procenat učešća kompanije u kapitalu
25% – 100%
U ostalim slučajevima
       
Azerbejdžan 10
Albanija 5 15
Austrija 5 15
Belgija 10 15
Belorusija 5 15
Bosna i Hercegovina 5 10
Bugarska 5 15
V. Britanija i Severna Irska 5 15
Vijetnam 10 15
Gruzija 5 10
Grčka 5 15
Danska 5 15
Egipat 5 15
Estonija47 5 10
Izrael 5 15
Indija 5 15
Indonezija 15
Iran 10
Irska 5 10
Italija 10
Jermenija 8
Kazahstan 10 15
Kanada 5 15
Katar 5 10
Kina 5
Kipar 10
Koreja (DNR) 10
Koreja (Rep.) 5 10
Kuvajt 5 10
Letonija 5 10
Libija 5 10
Litvanija 5 10
Luksemburg 5 10
Mađarska 5 15
Makedonija 5 15
Malta 5 10
Moldavija 5 15
Nemačka 15
Norveška 5 15
Pakistan 10
Poljska 5 15
Rumunija 10
Ruska Federacija 5 15
San Marino 5 10
Slovačka 5 15
Slovenija 5 10
Tunis 10
Turska 5 15
Ujedinjeni Arapski Emirati 5 10
Ukrajina 5 10
Finska 5 15
Francuska 5 15
Holandija 5 15
Hrvatska 5 10
Crna Gora 10
Češka Republika 10
Švajcarska 5 15
Švedska 5 15
Španija 5 10
Šri Lanka 12,5

 

 

Poreske stope kada se plaća:  KAMATA

 

Zemlja Stope poreza po odbitku
(primenjuju se na bruto iznos kamate)
Azerbejdžan 10
Albanija 10
Austrija 10
Belgija 15
Belorusija 8
Bosna i Hercegovina 10
Bugarska 10
V. Britanija i Severna Irska 10
Vijetnam 10
Gruzija 10
Grčka 10
Danska 10
Egipat 15
Estonija 10
Izrael 10
Indija 10
Indonezija 10
Iran 10
Irska 10
Italija 10
Jermenija 8
Kazahstan 10
Kanada 10
Katar 10
Kina 10
Kipar 10
Koreja (DNR) 10
Koreja (Rep.) 10
Kuvajt 10
Letonija 10
Libija 10
Litvanija 10
Luksemburg 10
Mađarska 10
Makedonija 10
Malta 10
Moldavija 10
Nemačka
Norveška 10
Pakistan 10
Poljska 10
Rumunija 10
Ruska Federacija 10
San Marino 10
Slovačka 10
Slovenija 10
Tunis 10
Turska 10
Ujedinjeni Arapski Emirati 10
Ukrajina 10
Finska
Francuska
Holandija
Hrvatska 10
Crna Gora 10
Češka Republika 10
Švajcarska 10
Švedska
Španija 10
Šri Lanka 10

 

Porez po odbitku na – AUTORSKE NAKNADE

 

Zemlja Stope poreza po odbitku
(primenjuju se na bruto iznos autorskih naknada)
   
Azerbejdžan 10
Albanija 10
Austrija 5/10
Belgija 10
Belorusija 10
Bosna i Hercegovina 10
Bugarska 10
V. Britanija i Severna Irska 10
Vijetnam 10
Gruzija 10
Grčka 10
Danska 10
Egipat 15
Estonija 5/10
Izrael 5/10
Indija 10
Indonezija 15
Iran 10
Irska 5/10
Italija 10
Jermenija 8
Kazahstan 10
Kanada 10
Katar 10
Kina 10
Kipar 10
Koreja (DNR) 10
Koreja (Rep.) 5/10
Kuvajt 10
Letonija 5/10
Libija 10
Litvanija 10
Luksemburg 5/10
Mađarska 10
Makedonija 10
Malezija 10
Malta 5/10
Moldavija 10
Nemačka 10
Norveška 5/10
Pakistan 10
Poljska 10
Rumunija 10
Ruska Federacija 10
San Marino 10
Slovačka 10
Slovenija 5/10
Tunis 10
Turska 10
Ujedinjeni Arapski Emirati 10
Ukrajina 10
Finska 10
Francuska
Holandija 10
Hrvatska 10
Crna Gora 5/10
Češka Republika 5/10
Švajcarska 10
Švedska
Španija 5/10
Šri Lanka 10

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!