Zamrznuta plaćanja duga po reprogramu od 20. marta 2020.

Porez iz ranijeg perioda – po reprogramu prema PU obveznici će plaćati nakon ukidanja vanrednog stanja.

Privrednici koji imaju potpisan Sporazum o odlaganju poreskog duga sa Poreskom  upravom, oslobođeni su plaćanja rate za mart 2020. Ovo odlaganje plaćanja obaveze trajaće dok su na snazi mere vanrednog stanja.

Ova Uredba odnosi se na poreske obveznike koji imaju odobreno odlaganje plaćanja poreza iz ranijeg perioda u skladu sa  članovima od  73. do člana 74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Poreska uprava neće ukinuti/poništiti već doneto rešenje na osnovu potpisanog Sporazuma, ali neće ni pokretati postupak prinudne naplate duga.

Znate i sami u redovnom stanju, kada privredni zakasni i jedan dan u plaćanju svoje obaveze Sporazum bi bio poništen i dug vraćen u redovno stanje.

Odluka o odlaganju obaveze plaćanja duga po reprogramu doneta je od strane Vlade Republike Srbije. Usvojena je Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović