PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA O UTVRĐENOM, ODNOSNO ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

(„Sl. glasnik RS“, br. 93/2019)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci poreskih prijava, i to:

1) o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu;

2) za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon;

3) za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava.

II PORESKE PRIJAVE O UTVRĐENOM, ODNOSNO ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

Član 2

Poreska prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu, podnosi se na jednom od obrazaca, i to:

1) Obrazac PPI-1 – Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu za 20__. godinu (u daljem tekstu: Obrazac PPI-1);

2) Obrazac PPI-2 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (u daljem tekstu: Obrazac PPI-2).

Sastavni deo Obrasca PPI-1 su:

1) Obrazac Prilog-1 (u daljem tekstu: Prilog-1);

2) Obrazac Prilog-2 – Nepokretnosti koje su oslobođene plaćanja poreza (u daljem tekstu: Prilog-2).

Obrasci iz st. 1. i 2. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

  1. Obrazac PPI-1

Član 3

Poresku prijavu na Obrascu PPI-1 podnosi obveznik poreza na imovinu (u daljem tekstu: obveznik) koji vodi poslovne knjige, iz člana 4. stav 6. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 45/02 – SUS, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – US, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 95/18, 99/18 – US i 86/19 – u daljem tekstu: Zakon), i to:

1) pravno lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije;

Pomažemo vam da jednostavno primenite komplikovane zakone.

Iskoristite pristup  stručnoj platformi sa preko 2.200 stručnih tekstova pisanih jezikom privrednika.

Teme koje obrađujemo su iz oblasti spoljne trgovine, deviznog poslovanja i poreza.

Biljana Trifunovic
2) nerezidentno pravno lice – za nepokretnosti za koje poreske obaveze iz poreskopravnog odnosa po osnovu poreza na imovinu ispunjava ogranak tog lica koji vodi poslovne knjige u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo u Republici Srbiji (u daljem tekstu: ogranak nerezidentnog obveznika), u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović