Zarade zaposlenih i zarade drugih anagažovanih lica različito se priznaju kao trošak u PB

Zarade zaposlenih i drugi troškovi koji se odnose na angažovanje zaposlenih različito se priznaje u poreskom bilansu i iskazuju. Neki obračuni jesu trošak poslovanja kada su nastali, dok drugi kada su isplaćeni.

Privrednicima sa pravom nije jasno, da izdatke – troškove koje imaju prema zaposlenima treba razdvajati,  jedni se priznaju kao trošak u poreskom bilansu dok drugi imaju odloženo priznanje. Ovo se podjenako odnosi na preduzeća ali i preduzetnike koji vode poslovne knjige. Napravljena je podela u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, gde je članom 9. stav 1.  navedeno da se troškovi zarada – plata zaposlenih koje su obračunate a nisu isplaćene priznaju u PB. Dok u sledećem stavu istog člana Zakona  stoji sledeće:  primanja zaposlenog koja se, takože smatraju zaradom priznaju se kao rashod u poreskom bilansu u poreskom periodu u kome su isplaćena.

Znači, jedni troškovi zarada se priznaju u poreskom bilansu kada su obračunati i iskazani u poslovnim knjigama dok drugi troškovi zarada priznaju se tek kada poslodavac izvrši isplatu zaposlenom.

Pomažemo vam da jednostavno primenite komplikovane zakone.

Iskoristite pristup  stručnoj platformi sa preko 2.200 stručnih tekstova pisanih jezikom privrednika.

Teme koje obrađujemo su iz oblasti spoljne trgovine, deviznog poslovanja i poreza.

Biljana Trifunovic
Hidden Content

 

 

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović