Rashodi koji se dodatno oporezuju

Rashodi koji su nastali u toku poslovne godine,  iskazani su u bilansu uspeha u skladu sa Zakonom o računovodstvu, MRS, MSFI  i MSP ne znači da će biti priznati i u poreskom bilansu.

Pomažemo vam da jednostavno primenite komplikovane zakone.

Iskoristite pristup  stručnoj platformi sa preko 2.200 stručnih tekstova pisanih jezikom privrednika.

Teme koje obrađujemo su iz oblasti spoljne trgovine, deviznog poslovanja i poreza.

Biljana Trifunovic
Privrednici često imaju problem prilikom kntrole da dokažu verodostojnost pojedinih računa koje  su primli i platili za određene usluge. Poreski inspektori sve češće osporavaju troškove za koje postoji samo račun, traže dodatne dokaze da su određene usluge stvarno i prmljene. U nedostatku dodatne dokumentacje, takvi računi bivaju osporeni sa obavezom da se iskažu u oporezivu osnovicu.

Više o dokumentovanju troškova za usluge biće u nastavku ovog teksta.

Zakonom o porezu na dobit pravnih lica propisan je drugi način utvrđivanja oporezive osnovice. Odnosno, troškovi koji su priznati u bilansu uspeha, prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica razvrstani su u pet kategorija.

 

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović