ODLUKA O NAČINU VRŠENJA PRINUDNE NAPLATE S RAČUNA KLIJENTA

(„Sl. glasnik RS“, br. 14/2014, 76/2016 i 8/2020)

 

  1. Ovom odlukom uređuje se način vršenja prinudne naplate s računa klijenta koji se vodi kod banke u skladu s čl. od 47. do 49. Zakona o platnom prometu (u daljem tekstu: Zakon).

Pod klijentom, u smislu ove odluke, podrazumeva se dužnik – pravno lice i fizičko lice koje obavlja delatnost i ima račun kod banke, uključujući i banku koja ima račun kod Narodne banke Srbije.

  1. Osnovi za prinudnu naplatu iz člana 47. stav 1. tač. 1. i 2. Zakona dostavljaju se Narodnoj banci Srbije – Prinudnoj naplati – organizacionoj jedinici u Kragujevcu u čijem su delokrugu prijem, kontrola i unos osnova i naloga (u daljem tekstu: Prinudna naplata u Kragujevcu).

Osnove za prinudnu naplatu iz stava 1. ove tačke (u daljem tekstu: osnovi) i akte o obustavi/prekidu izvršenja izdavaoci osnova dostavljaju elektronski, kao elektronski dokument, koji potpisuju kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Izuzetno, izdavaoci osnova, osim javnih izvršitelja, koji nisu tehnički osposobljeni za dostavljanje elektronskih dokumenata u skladu sa stavom 2. ove tačke – osnove i akte iz tog stava mogu neposredno predati Prinudnoj naplati u Kragujevcu radnim danima do 12.00 časova ili ih dostaviti poštom.

Ukoliko želite pun pristup sadžaju POSTANITE ČLAN. Ova stručna platforma ima preko 2.200 tekstova iz oblasti spoljne trgovine, deviznog poslovanja i poreza. Svi zakoni i pozakonski akti koji su potrebni privrednicima dostupni su vam uz godišnju članarinu.

 

ŽELIM DA POSTANEM ČLAN

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović