Maloprodaja i bar kod

  Zakonom o trgovini  je propisan obavezni bar kod.  Obaveza se odnosi na trgovinu na malo

Odredbe Zakona su jasne.

Član 34. Zakona o trgovini glasi:

Roba u trgovini na malo mora da ima deklaraciju koja sadrži podatke o nazivu i vrsti robe, tipu i modelu u skladu sa prirodom robe, količini izraženoj u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe, poslovnom imenu proizvođača, a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje.

Proizvođač, odnosno za robu iz uvoza uvoznik, dužan je da snabde robu deklaracijom sa tačnim podacima iz stava 1. ovog člana.

Podaci iz deklaracije za robu koja se nalazi u trgovini na malo ne mogu da se menjaju ili uklanjaju.

 

Deklaracija mora da se istakne uočljivo na jedan od sledećih načina:

1) na robi ili na njenom pakovanju (uključujući privezak, etiketu, alkicu, omot i sl.);

2) neposredno pored robe na mestu prodaje;

3) u katalogu ili drugom materijalu sa ponudom te robe koji je besplatno dostupan potrošačima na prodajnom mestu, pre kupovine na način na koji se potrošači ne dovode u zabludu.

U daljinskoj trgovini trgovci su dužni da učine dostupnim podatke iz stava 1. ovog člana potrošaču pre kupovine u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan.

Ukoliko želite pun pristup sadžaju POSTANITE ČLAN. Ova stručna platforma ima preko 2.200 tekstova iz oblasti spoljne trgovine, deviznog poslovanja i poreza. Svi zakoni i pozakonski akti koji su potrebni privrednicima dostupni su vam uz godišnju članarinu.

 

ŽELIM DA POSTANEM ČLAN

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović