ODLUKA O UTVRĐIVANJU STANDARDNIH UGOVORNIH KLAUZULA

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 5/2020)

 

  1. Ovom odlukom utvrđuju se Standardne ugovorne klauzule koje je izradio Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik), a kojima se uređuje pravni odnos između rukovaoca i obrađivača u skladu sa članom 45. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon).
  2. Standardne ugovorne klauzule odnose se samo na obradu podataka o ličnosti.
  3. Standardne ugovorne klauzule sastoje se iz ugovornih klauzula i priloga čiji je sadržaj odštampan u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.
  4. Standardne ugovorne klauzule mogu biti primenjene kao samostalni ugovor, ili deo ugovora između rukovaoca i obrađivača, u obliku koji je utvrđen ovom odlukom.
  5. Ukoliko ugovorne strane ne primene u celini, odnosno izmene neku od odredbi Standardnih ugovornih klauzula, neće se smatrati da iste predstavljaju standardne ugovorne klauzule u smislu čl. 45. i 65. Zakona.
  6. Standardne ugovorne klauzule moraju biti zaključene u pisanom obliku, što obuhvata i elektronski oblik.
  7. Primena Standardnih ugovornih klauzula ne utiče na inspekcijska i druga ovlašćenja Poverenika iz čl. 77. do 79. Zakona.
  8. Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  9. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović