Novine u setu poreskih propisa - Biljana Trifunović

Novine u setu poreskih propisa

Novi poreski zakoni kao i izmene i dopune postojećih, stupile su na snagu 1. januara 2020. godine.

Za privrednike najznačajniji je paket zakonskih mera koji podrazumeva smanjenja nameta na rad.

To se odnosi na povećanje neoporezivog dela zarade sa 15.300 na 16.300 dinara, kao i smanjenje stope doprinosa na teret poslodavca sa 12% na 11,5%.

Na snagu su stupile i poreske olakšice koje se odnose na firme koje povećavaju broj zaposlenih ili ona preduzeća koja zapošljavaju lica koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. godine.

Postoje i podsticaji za građane Srbije koji žive u inostranstvu, a ukoliko se vrate i zaposle u Srbiji.

Za njih je predviđeno smanjenje osnovice za obračun poreza i doprinosa od 70%  u periodu od pet godina.

 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!