Iskazivanje računa i drugih dokumenata iz 2019. godine u PP PDV koji dospeva u 2020.

Prihodi i rashodi poslovanja iskazuju se za period u kojem su nastali. Troškovi koji se odnose na poslovanje za 2019. godinu iskazuju se pod datumom 31. 12. 2019. godine, bez obzira što ste te račune dobili u toku januara, februara ili marta 2020. godine. Ovakvim knjiženjem privrednik ne gubi pravo na prethodni PDV. Prethodni PDV biće iskazan u poreskom periodu kada je dokument stigao.

Ovo se takođe odnosi i na manjkove dobara po godišnjem popisu i obavezu plaćanja PDV po tom osnovu, kao i naknadno stigla knjižna odobrenja i zaduženja.

 

Računi koji se odnose na poslovanje u toku 2019. godinu npr. računi za elektirčnu energiju, telefon, …. koji su pristigli u toku januara 2020. godine, bez obzira što neki od njih nose datum izdavanja 04. 01. 2020. knjiže se sa datumom 31. 12. 2109. pravo na prethodni PDV se ostvaruje u 2020. godini.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović