Paušalci kompletno digitalizovani u 2020. godini

Paušalci od sada posluju i komuniciraju sa PU kao i njiove kolege u najrazvijenijim zemljama EU

Brojne su izmene u načinu obračuna poreza i doprinosa kada se radi o preduzetnicima paušalcima. Posebna novina je što je sve digitalizovano, tako da preduzetnik više nema ličnog kontakta sa služebnicima PU.

Jednom broju preduzetnika, takav digitalizovan način komunikacije apsoluno odgovara /posebno kada radi portal ePorezi/. Dok većini preduzetnika u narednom periodu će svakako biti problem da se prilagodi novom načinu komunikacije.

U Srbiji ima registrovanih preko 116.000 paušalnih preduzetnika.

Nisu svi IT stručnjaci, i digitalno pismeni. Veliki broj  su: obućari, stolari, bravari, frizeri itd……. Ima ih dosta koji ne koriste internet, što znači ili će morati da angažuju nekoga iz porodice ili poreskog savetnika ili knjigovođu, drugim rečima –  dodatni tršak.

Prvi korak da bi mogli da komunicirate sa PU odnosno portalom ePorezi potrebno je da preduzetnik poseduje sertifikovani elektronski potpis.

Paušalci i drugi preduzetnici  već koriste elektronski potpis.

Sertifikaciona tela koja izdaju kvalifikovane elektronske sertifikate u Republici Srbiji su:

Sertifikaciono telo Ministarstva unutrašnjih poslova – http://ca.mup.gov.rs/ – svaka izdata lična karta sa čipom – samo u MUP-u možete besplatno da dođete do digitalnog potpisa.

Kod drugih ustanova se plaća:

Sertifikaciono telo JP Pošta Srbije- http://www.ca.posta.rs

Sertifikaciono telo Privredna komora Srbije – http://www.pks.rs

Sertifikaciono telo HALCOM http://www.halcom.rs/rs/

Sertifikaciono telo eSmart Systems http://qca.e-smartsys.com/

Za početak, ko nema sertifikat, prvi posao je da ga obezbedi.

Moguće je davanja ovlašćenja na Obrascu PEP drugoj osobi koja poseduje elektronski sertifikat da umesto vas preuzme rešenje, vidi stanje obaveza i sl.

 

 

POŠTAR VAM VIŠE NEĆE  DONOSITI REŠENJE PU NA KUĆNU ADRESU!

Od 15. 01. 2020. godine PU dostavlja rešenje o porezu i doprinosu u elektronsko sanduče svakom paušalcu. Možete ga preuzeti kada se ulogujete u portal ePorezi.

Dan izdavanja rešenja PU smatra se danom kada je objavljeno rešenje na portalu. Znači nema više čekanja poštara da vam donese rešenje u junu ili julu, pa da se retroaktivno plaća razlika u porezima i doprinosima. Već u januaru će preduzetnik paušalac znati svoju obavezu za celu godinu.

To je jedna od brojnih novina, kad se radi o oporezivanju paušalaca. Ima ih još.

NOVI PROPISI SU STUPILI NA SNAGU 01. 01. 2020

Zakon o porezu na dohodak građana  i Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti objavljeni su u (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2019 i 96/2019.).

  • Novim sistemom utvrđivanja poreza i doprinosa eliminisan je ljudski faktor i ukinuta su diskreciona prava poreskih službenika da odlučuju da li neko ispunjava uslov da bude paušalno oporezivan ili ne, kao i poresku kategoriju. Da ne pominjem da ostane predmet nedeljama neobrađen. Sada prilikom registracije preduzetničke radnje u APR čekiranjem kućice PAUŠAL /pod uslovom da šifra delatnosti dozvoljava paušalno oporezivanje/ završili ste posao. Nema više podnošenja zahtev PU sa obrazloženjem da vam je teško i da ne znate da vodite poslovne knjige. Dovoljno je samo X i kategorija PAUŠAL.
  • Problem je ako preduzetnik to ne uradi u startu prilikom registracije kod APR, naknadno može da podnese zahtev ali tek 31. 10. tekuće godine za narednu. Prvu godinu će voditi poslovne knjige po principu dvojnog knjigovodstva.
  • Od sada i knjigovodstvene agencije i poresko savetovanje – šifra 6920 mogu da se registruju kao pušalci. Ali kako je Zakon donet kasno, knjigovodstvene agencije i poresko savetovanje koje je bilo u 2019. godini registrovano po sistemu dvojnog knjigovodstva moći će tek 31. 10. 2020. da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje i to za 2021. godinu. Agencije za knjigovodstvo koje se budu registrovale u 2020 za otpočinjanje delatnosti, moći će u startu da se opredele za paušalno oporezivanje.
  • Novoosnovana preduzetnička radnja – paušal više ne podnosi PU prijavu PPDP-1R. Samim činom registracije u APR i označavanjem da želite da budete paušalac, sve je već završeno. Ostaje samo registracija za zdravstveno osiguranje.
  • Advokatske kancelarije registruju se u Advokatskoj komori i oni će jedino u roku od 5 dana od registracije dostavljati PU obrazac PPDP-1R.

 

Utvrđivanje paušalnog prihoda

 

Do sada su paušalci bili rzvrstani u 5 kategorija, od sada oporezivanje će biti prema pretežnoj šifri delatnosti,  tako da jednu grupu čine svi preduzetnici paušalci koji obavljaju istu pretežnu delatnost.

 

Uvedena je posebna kategorija nesenzitivnih delatnosti – što znači da kada poslovanje preduzetnika ne zavisi od lokacije sedišta. Može da radi preko digitalnih platformi, da će u narednom periodu doći do nivelisanja i neće biti drastičnih razlika u oporezivanju i ostalim dažbinama za istu delatnost na različitim opštinama. Npr šifra 7022 konsultantske aktivnosti….. da dažbine nekome ko ima sedište na opštini Beograd-Vračar iznose 65.000 dinara, dok neko ko radi isti posao, ali je registrovao sedište u nekoj nerazvijenoj opštini da plaća 12.000 dinara. To neće biti uređeno preko noć, već će proces ujednačavanja trajati u naredne 3-4 godine.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović