• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA I DRUGIM POSEBNIM KRITERIJUMIMA ZA POJEDINE VRSTE OTPADA KOJI PRESTAJU DA BUDU OTPAD

(„Sl. glasnik RS“, br. 78/2019)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički zahtevi za pojedine vrste otpada koje, u skladu sa smernicama Evropske unije, prestaju da budu otpad (papir, staklo, guma, tekstil, agregat i metal) i drugi posebni kriterijumi za određivanje prestanka statusa otpada.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) otpadno gvožđe i čelik jeste otpadni metal koji se uglavnom sastoji od gvožđa i čelika;

2) otpadni aluminijum jeste otpadni metal koji se uglavnom sastoji od aluminijuma i aluminijumskih legura;

3) otpadni bakar jeste otpadni metal koji se sastoji uglavnom od bakra i legura bakra;

4) stakleni krš jeste krš koji nastaje u postupku reciklaže otpadnog stakla;

5) držalac otpada jeste pravno ili fizičko lice koje poseduje otpadni metal i/ili stakleni krš;

6) proizvođač jeste držalac koji po prvi put prenosi otpadni metal na drugog držaoca, kao otpadni metal i/ili stakleni krš koji je prestao da bude otpad;

7) uvoznik jeste bilo koje pravno ili fizičko lice sa stalnim boravištem ili sedištem u Republici Srbiji, koje otpadni metal i/ili stakleni krš koji je prestao da bude otpad unosi u carinsko područje Republike Srbije;

8) kvalifikovano lice (osoblje) jeste lice koje je na osnovu iskustva ili obuke kvalifikovano za praćenje i ocenjivanje svojstava otpadnog metala i/ili staklenog krša;

9) vizuelni pregled jeste pregled otpadnog metala koji obuhvata celu pošiljku ili delove pošiljke i kod kojeg se koriste ljudska čula ili bilo kakva nespecijalizovana oprema;

10) pošiljka jeste šarža, odnosno određena količina otpadnog metala i/ili staklenog krša koja je namenjena za isporuku od proizvođača nekom drugom držaocu i može biti sadržana u jednoj ili više transportnih jedinica, kao što su kontejneri.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović