Porez po odbitku po kamatnom svopu

Nepostojanje obveze plaćanja poreza po odbitku na prihod koji nerezidentno pravno lice ostvaruje po osnovu ugovora o kamatnom svopu, u cilju zaštite od rizika promene kamatnih stopa

 

Kada obveznik vrši plaćanje nerezidentnom pravnom licu po osnovu ugovora o kamatnom svopu, kao posebnom pravnom poslu koji se zaključuje u cilju zaštite od rizika promene kamatnih stopa, a ne u cilju finansiranja, smatramo da se plaćanje po navedenom osnovu ne smatra kamatom, i, s tim u vezi, ne oporezuje se porezom po odbitku

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-493/2019-04 od 25.9.2019. godine)

 

„Saglasno odredbi člana 40. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dobit pravnih lica,  ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu kamata.

Kako proizilazi iz sadržine podnetog dopisa, ugovor o kamatnom svopu predstavlja poseban pravni posao – derivat, gde se u cilju zaštite od rizika promene kamatnih stopa, a ne finansiranja, vrši razmena kamatnih tokova. S tim u vezi, a u skladu sa navodima iz vašeg dopisa, zajam koji je osnov za obračun kamate, u ugovorima o kamatnom svopu predstavlja samo obračunsku kategoriju jer između ugovornih strana ne dolazi do isplata glavnice zajma.

Imajući u vidu navedeno, kada obveznik, kao u konkretnom slučaju, vrši plaćanje nerezidentnom pravnom licu po osnovu ugovora o kamatnom svopu, kao posebnom pravnom poslu koji se zaključuje u cilju zaštite od rizika promene kamatnih stopa, a ne u cilju finansiranja, smatramo da se plaćanje po navedenom osnovu ne smatra kamatom, i, s tim u vezi, ne oporezuje se porezom po odbitku u skladu sa odredbom člana 40. stav 1. tačka 3) Zakona.“

 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović