Uredba o utvrđivanju programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini

(„Sl. glasnik RS“, br. 3/2019, 38/2019 i 75/2019)

 Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

PROGRAM
PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2019. GODINI

 

  1. PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 95/18 i 72/19), u okviru Razdela 21 – Ministarstvo privrede, Glava 21.0, Program 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4002 – Podrška razvoju preduzetništva, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 2.900.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju projekta podrške razvoju preduzetništva. Od navedenih sredstava, 2.200.000.000,00 dinara namenjeno je za sprovođenje Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini (u daljem tekstu: program).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović