Porez na imovinu za objekat koji se ne može koristiti za predviđenu namenu

Postojanje obaveze plaćanja poreza na imovinu za objekat koji se u trenutnom stanju ne može koristiti za predviđenu namenu

 

Za objekat za koji je nastala obaveza po osnovu poreza na imovinu, poreska obaveza nije prestala iz razloga što se „u trenutnom stanju ne može koristiti za predviđenu namenu i zahteva kompletno renoviranje“ pa ga poreski obveznik ne koristi niti od njega ostvaruje prihode

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00522/2019-04 od 30.9.2019. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović