Isplata dividende u nepokretnostima

Poreski trtman prihoda koje fizičko lice – osnivač ostvari od privrednog društva po osnovu učešća u dobiti, kao i tretman prenosa prava svojine pravnog lica na nepokretnosti – stanu fizičkom licu umesto isplate novca po osnovu dividende

 

Na prihod koji fizičko lice, kao osnivač – vlasnik privrednog društva, ostvari po osnovu učešća u dobiti, koji je isplaćen iz dobiti raspoređene po odluci odgovarajućeg organa privrednog društva o raspodeli dobiti, obračunava se i plaća porez na prihode od kapitala.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-561/2019-04 od 10.7.2019. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!