Edukacija zaposlenih u inostranstvu – poreski tretman - Biljana Trifunović

Edukacija zaposlenih u inostranstvu – poreski tretman

Kada domaće privredno društvo koje je obveznik PDV,  pošalje svoje zaposlene na obuku (edukaciju), u inostranstvo, a pružalac usluge je pravno lice sa sedištem u inostranstvu, pitanje je da li po predmetnom osnovu postoji obaveza internog obračuna PDV i da li je navedeni prihod stranog pravnog lica predmet oporezivanja porezom po odbitku.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!