Edukacija zaposlenih u inostranstvu – poreski tretman

Kada domaće privredno društvo koje je obveznik PDV,  pošalje svoje zaposlene na obuku (edukaciju), u inostranstvo, a pružalac usluge je pravno lice sa sedištem u inostranstvu, pitanje je da li po predmetnom osnovu postoji obaveza internog obračuna PDV i da li je navedeni prihod stranog pravnog lica predmet oporezivanja porezom po odbitku.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović