Donacije kupaca u maloprodajnim objektima

Nepostojanje obaveze evidentiranja preko fiskalne kase donacija kupaca koje bi se prikupljale u maloprodajnim objektima društva

Donacije kupaca u različitim novčanim iznosima koje bi se prikupljale u maloprodajnim objektima društva, a koje bi društvo potom uplaćivalo na račun odabrane institucije, nisu predmet evidentiranja prometa preko fiskalne kase

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-0048/2019-04 od 10.7.2019. godine)

„Odredbom člana 3. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 93/2012 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar i koje obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Odredbom člana 12. stav 1. Zakona, fiskalni isečak je fiskalni dokument u kome se evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet dobara na malo, odnosno usluga fizičkim licima koje kupac dobara, odnosno korisnik usluga plaća gotovinom, čekom ili karticom.

Prema članu 13. Zakona, dnevni izveštaj je fiskalni dokument koji je obveznik dužan da formira i štampa jednom dnevno, na kraju rada. U dnevnom izveštaju se evidentiraju totali prometa dobara i usluga iz svih fiskalnih isečaka zabeleženih u operativnoj memoriji fiskalne kase, sačinjenih od trenutka formiranja prethodnog dnevnog izveštaja. Dnevni izveštaj, pored ostalih podataka, sadrži sledeće podatke: broj, dan, mesec, godinu, sat, minut i tip reseta od sačinjavanja prethodnog dnevnog izveštaja do sačinjavanja tekućeg dnevnog izveštaja, vrednost ukupnog prometa dobara i usluga u izveštajnom periodu, kao i dan, mesec, godinu, sat i minut sačinjavanja dnevnog izveštaja.

Članom 15. Zakona propisano je da je presek stanja fiskalni dokument koji se formira i štampa po potrebi, na zahtev Poreske uprave ili za potrebe obveznika, u kome se evidentiraju totali prometa dobara i usluga, kao i totali sredstava plaćanja (gotovina, ček i kartica) iz svih formiranih i odštampanih fiskalnih isečaka fiskalne kase, od trenutka formiranja i štampanja prethodnog dnevnog izveštaja iz fiskalne kase.

Saglasno navedenim odredbama Zakona, preko fiskalne kase evidentira se isključivo promet ostvaren prodajom dobara na malo, odnosno pružanjem usluga fizičkim licima koje kupac dobara, odnosno korisnik usluga plaća gotovinom, čekom ili karticom.

Takođe, saglasno čl. 12, 13. i 15. Zakona, u fiskalnoj kasi se ne može držati novac koji nije evidentiran preko fiskalne kase, odnosno vrednost ukupnog prometa dobara i usluga u izveštajnom periodu mora biti isti kao i zatečeno stanje u fiskalnoj kasi po svim oblicima plaćanja (gotovina, ček ili kartica).

Prema tome, u konkretnom slučaju, donacije kupaca u različitim novčanim iznosima koje bi se prikupljale u vašim maloprodajnim objektima, a koje bi društvo potom uplaćivalo na račun odabrane institucije, nisu predmet evidentiranja prometa preko fiskalne kase, saglasno članu 3. Zakona.

Pri tome napominjemo, mišljenja smo da privredno društvo može da vodi posebnu evidenciju o prihodu ostvarenom od donacija, pa samim tim i prihod ostvaren po osnovu istih bio bi odvojen od ostvarenog prometa koji je evidentiran preko fiskalne kase.“

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović