Utvrđivanje uslova za plaćanje glavnog poreskog duga na rate - Biljana Trifunović

Utvrđivanje uslova za plaćanje glavnog poreskog duga na rate

Utvrđivanje uslova za plaćanje glavnog poreskog duga na rate i posledice u slučaju neizmirivanja tekućih obaveza ili rata

 

Ukoliko poreski obveznik u periodu plaćanja glavnog poreskog duga na rate (pod uslovima propisanim ZUOK), nije izmirio tekuću obavezu ili ratu, nadležni organ odmah sprovodi postupak prinudne naplate shodno propisu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju. Pri tome napominjemo da, prema važećim odredbama ZPPPA, poreski obveznik može da podnese obrazloženi zahtev Poreskoj upravi za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, a Poreska uprava postupajući po tom zahtevu može odložiti plaćanje dugovanog poreza u celosti ili delimično, najduže do 60 meseci, ako poreski obveznik ispuni propisane uslove, uz ustanovljavanje sredstva obezbeđenja naplate

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-00052/2019-04 od 27.5.2019. godine)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!