Porez na imovinu – čija se vrednost iskazuje po fer vrednosti

Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu obveznika koji vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama iskazuje po fer vrednosti u slučaju kada je poreska obaveza za datu nepokretnost nastala u 2019. godini

Osnovica poreza na imovinu za 2019. godinu za nepokretnost obveznika koji vodi poslovne knjige koji je, prema propisima kojima se uređuje računovodstvo razvrstan u veliko pravno lice i koji vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama iskazuje po fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama, za koju je poreska obaveza nastala u 2019. godini, po osnovu sudske odluke, jeste nabavna vrednost te nepokretnosti iskazana u poslovnim knjigama obveznika

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00474/2019-04 od 16.8.2019. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović