PDV na konsultantske usluge dva konsultanta

Nepostojanje prava obveznika PDV – konsultanta da PDV iskazan u računu drugog obveznika PDV – konsultanta sa kojim zajedno pruža određene usluge naručiocu posla – javnom preduzeću, odbije kao prethodni porez

Kod realizacije ugovora nazvanog ugovorom o konsultantskim uslugama, zaključenog između naručioca posla – javnog preduzeća i izvršilaca posla – dva konsultanta (pravno lice sa sedištem u inostranstvu i pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji) između kojih postoji zaključen ugovor nazvan ugovorom o zajedničkom poduhvatu (partner 1 i partner 2), pri čemu oba konsultanta pružaju određene usluge naručiocu posla – javnom preduzeću, pravno lice sa sedištem u inostranstvu, odnosno obveznik PDV – ogranak tog pravnog lica sa sedištem u Republici Srbiji nema pravo da PDV iskazan u računu drugog konsultanta – obveznika PDV odbije kao prethodni porez.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-374/2019-04 od 2.8.2019. godine).

 

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović