Naknada za ambalažu

Nepostojanje obaveze plaćanja naknade za ambalažu lica koje vrši isključivo uslugu pakovanja određene robe u rinfuzu (đubrivo) za potrebe trćeg lica koje tako upakovan proizvod stavlja u promet

Imajući u vidu da je obveznik naknade za ambalažu isporučilac koji prvi stavlja u promet na teritoriji Republike Srbije ambalažu u koju se pakuje proizvod na mestu prodaje krajnjem korisniku, odnosno lice koje prvi put stavlja u promet upakovan proizvod, smatramo da lice koje vrši isključivo uslugu pakovanja određene robe u rinfuzu za potrebe trećeg lica koje tako upakovan proizvod stavlja u promet, nije obveznik naknade za ambalažu, bez obzira da li je ambalažu za pakovanje obezbedilo treće lice ili je istu kupio vršilac usluge pakovanja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00428/2019-04 od 30.7.2019. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović