Mera Poreske uprave - Biljana Trifunović

Mera Poreske uprave

Sekundarna poreska obaveza kao dodatno obezbeđenje da će dospela obaveza biti namirena.

Sekundarna poreska obaveza je obaveza zakonom propisanih lica za dospelu poresku obavezu drugog poreskog obveznika i predstavlja dodatno obezbeđenje da će dospela poreska obaveza biti namirena, ukoliko ni prinudna naplata ne obezbedi realizaciju tog poreskog potraživanja.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00361/2018-04 od 12.7.2019. godine)

Sekundarna poreska obaveza iz člana 31. stav 2. tačka 2) ZPPPA odnosi na lica (nezavisno od toga da li su fizička ili pravna lica, kao i da li su ta lica povezana sa licem koje je u obavezi da plati poresku obavezu) koja doprinose ili pomažu u izbegavanju plaćanja poreza drugog lica – za poreski dug tog drugog lica čije je plaćanje izbegnuto.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!