Mera Poreske uprave

Sekundarna poreska obaveza kao dodatno obezbeđenje da će dospela obaveza biti namirena.

Sekundarna poreska obaveza je obaveza zakonom propisanih lica za dospelu poresku obavezu drugog poreskog obveznika i predstavlja dodatno obezbeđenje da će dospela poreska obaveza biti namirena, ukoliko ni prinudna naplata ne obezbedi realizaciju tog poreskog potraživanja.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00361/2018-04 od 12.7.2019. godine)

Sekundarna poreska obaveza iz člana 31. stav 2. tačka 2) ZPPPA odnosi na lica (nezavisno od toga da li su fizička ili pravna lica, kao i da li su ta lica povezana sa licem koje je u obavezi da plati poresku obavezu) koja doprinose ili pomažu u izbegavanju plaćanja poreza drugog lica – za poreski dug tog drugog lica čije je plaćanje izbegnuto.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović