Isplata otpremnine zaposlenom

Obaveza poslodavca je da isplati otpremninu zaposlenom koji odlazi u penziju bez obzira o kojoj vrsti penzije se radi, (starosna, invalidska, porodična), poslodavac ima obavezu isplate otpremnine, u skladu sa članom 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu.

Navedeni član propisuje  obavezu poslodavca da isplati zaposlenom, u skladu sa opštim aktom, otpremninu pri odlasku u penziju, u većem iznosu, ali najmanje u visini dve prosečne zarade.

Takođe, i zaposleni u radnom odnosu na određeno vreme, ostvaruju ista prava kao i zaposleni na neodređeno vreme. Isto se odnosi i na vreme koje je zaposleni proveo u radnom odnosu. Ukoliko radni odnos zaposlenom prestaje zbog potpunog gubitka radne sposobnosti (a pre isteka roka na koji je zasnovan radni odnos na određeno vreme) i ostvarivanja prava na invalidsku penziju, ima pravo na otpremninu pri odlasku u invalidsku penziju.

 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović