Prodaja udela u privrednom društvu

Nepostojanje obaveze oporezivanja porezom na kapitalni dobitak prihoda koje fizičko lice ostvari prodajom svog udela u kapitalu privrednog društva koji je pre prenosa imalo u vlasništvu najmanje deset godina

U slučaju kada fizičko lice izvrši prenos uz naknadu svog udela u kapitalu privrednog društva koji je pre prenosa imalo u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina, a tokom perioda vlasništva nije dolazilo do promene procenta učešća u kapitalu (fizičko lice u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina ima 50% udela), prihod koji po tom osnovu ostvari kao razliku između prodajne i nabavne cene udela ne podleže oporezivanju porezom na kapitalni dobitak

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-375/2019-04 od 21.6.2019. godine)

„Odredbom člana 72. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dohodak građana,  propisano je da kapitalni dobitak, odnosno gubitak u smislu ovog zakona predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i njihove nabavne cene, ostvarenu prenosom udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti.

Pod prenosom se smatra prodaja ili drugi prenos uz novčanu ili nenovčanu naknadu (član 72. stav 2. Zakona).

Odredbom člana 72a stav 1. tačka 5) Zakona propisano je da se kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom u smislu ovog zakona ne smatra razlika nastala prenosom prava, udela ili hartija od vrednosti, kada je obveznik izvršio prenos prava, udela ili hartija od vrednosti koje je pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina.

Imajući u vidu navedeno, u slučaju kada fizičko lice izvrši prenos uz naknadu svog udela u kapitalu privrednog društva koji (udeo) je pre prenosa imalo u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina, a tokom perioda vlasništva, u konkretnom slučaju, nije dolazilo do promene procenta učešća u kapitalu (fizičko lice u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina ima 50% udela), prihod koji po tom osnovu ostvari kao razliku između prodajne i nabavne cene udela ne podleže oporezivanju porezom na kapitalni dobitak saglasno odredbi člana 72a stav 1. tačka 5) Zakona.“

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović