Priznavanje rashoda u poreskom bilansu - Biljana Trifunović

Priznavanje rashoda u poreskom bilansu

Priznavanje u poreskom bilansu obveznika rashoda iskazanog po osnovu ispravke vrednosti potraživanja, koji nije bio priznat u prethodnom poreskom periodu

 

U poreskom bilansu, koji podnosi za 2018. godinu, obveznik može pod rednim brojem 28. Obrasca PB 1 da iskaže rashod po osnovu ispravke vrednosti potraživanja (koji nije bio priznat u prethodnom poreskom periodu), imajući u vidu da se pod tim rednim brojem iskazuje rashod po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja koji nije bio priznat u poreskom periodu u kojem je iskazan, ali se priznaje u poreskom periodu u kojem su ispunjeni zakonski uslovi

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-51/2019-04 od 10.7.2019. godine)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!