• Home
  • Blog
  • Propisi

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

(„Sl. glasnik RS“, br. 54/2019)

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, uslovi, način i obrazac prijave za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) ruralna područja jesu sva naseljena mesta na teritoriji Republike Srbije, izuzimajući teritorije naseljenih mesta sa gustinom naseljenosti iznad 150 stanovnika po km2 koja su data u Prilogu 1. – Lista naseljenih mesta izvan ruralnih područja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji u vezi sa nabavkom predmeta prihvatljive investicije, i to: zaključenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti, stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom, kao i kategorisanje objekta u skladu sa propisima kojima se uređuje turizam, odnosno ugostiteljstvo.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović