Porez po odbitku na usluge pravnog i poslovnog savetovanja

Postojanje obaveze obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvari od rezidentnog pravnog lica po osnovu usluga pravnog i poslovnog savetovanja koje je plaćeno u toku 2019. godine

Imajući u vidu da se porez po odbitku obračunava i plaća u skladu sa propisima koji važe na dan ostvarivanja, odnosno isplate prihoda, na plaćanja koja rezident vrši nerezidentu u toku 2019. godine (a na osnovu faktura ispostavljenih u toku 2017. i 2018. godine), obračunava se i plaća porez po odbitku, ukoliko se radi o plaćanjima za usluge iz člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-22/2019-04 od 10.7.2019. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović