PDV na usluge prevoza zemlje, šuta i kamena sa gradilišta, drugom obvezniku PDV

Određivanje poreskog dužnika za promet koji se odnosi isključivo na usluge prevoza zemlje, šuta i kamena sa gradilišta, odnosno gradilište, drugom obvezniku PDV

Kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV vrši zemljane radove – iskop zemlje sa utovarom i odvoženjem sa gradilišta, obveznik PDV vrši promet usluga iz oblasti građevinarstva za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac usluga, međutim, kada obveznik PDV vrši isključivo usluge prevoza zemlje, šuta i kamena sa gradilišta, odnosno na gradilište, obavezu da obračuna i plati obračunati PDV ima obveznik PDV koji vrši promet predmetnih usluga

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00089/2018-04 od 24.5.2019. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović