Nije moguće da se više plaćenim porezom, preknjižavanjem plati poreska obaveza povezanog pravnog lica

Nepostojanje mogućnosti da pravno lice koje ima više plaćeni porez putem preknjižavanja iskoristi taj više plaćeni porez za plaćanje poreske obaveze povezanog pravnog lica

Pravno lice ima pravo na povraćaj, odnosno preknjižavanje više plaćenog poreza koje ostvaruje podnošenjem zahteva nadležnom poreskom organu, ali u konkretnom slučaju ne postoji pravni osnov da se putem zahteva za povraćaj, odnosno preknjižavanje više plaćenog poreza, iznos više plaćenog poreza jednog poreskog obveznika – pravnog lica prenese i uplati od strane nadležnog poreskog organa na račun drugog poreskog obveznika – povezanog pravnog lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-801/2017-04 od 1.3.2019. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović