Isplata naknade fizičkim licima na sezonskim poslovima - Biljana Trifunović

Isplata naknade fizičkim licima na sezonskim poslovima

Poslodavac je u obavezi u skladu sa članom 7. stav 3. Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2018) da naknadu sezonskom radniku isplaćuje na kraju radnog dana ili u drugim ugovorenim rokovima.

Gotov novac se podiže sa tekućeg računa koji se vodi kod banke, a može  korišćenjem biznis platne kartice koja glasi na pravno lice, odnosno preduzetnika.

Neophodno je da isplatu gotovine sezonskom radniku obavezno prati potpisivanje potvrde sačinjene od strane poslodavca a koja sadrži sledeće elemente:

  1. Ime, prezime i adresa primaoca
  2. Iznos isplaćenih sredstava (slovima i rečima)
  3. Specifikacija radnih dana i sati provedenih na radu
  4. Mesto i datum isplate
  5. Potpis primaoca.

 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!