Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost - Biljana Trifunović
  • Home
  • Blog
  • Propisi

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost

(“Sl. glasnik RS”, br. 50/2019)

 Član 1

Ovim pravilnikom se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost u skladu sa članom 50j Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 113/17 i 95/18 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Obveznik koji se ne može smatrati novoosnovanim privrednim društvom koje obavlja inovacionu delatnost u skladu sa članom 50j stav 10. Zakona, a koji izvrši ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost, podnosi uz poresku prijavu za godinu u kojoj je izvršio ulaganje Obrazac UID – Izjava o ulaganju u inovacione delatnosti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a koji sadrži izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 50j st. 1, 2. i 3. Zakona, i to:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!