Potvrda zaposlenom kome je prestao radni odnos

Obaveza poslodavca da izda zaposlenom potvrdu o poslovima koje je obavljao

 

U Skladu sa članom 189a stav 1. Zakona o radu, zaposleni kome je radni odnos prestao ima pravo da od poslodavca zahteva potvrdu koja sadrži datum zasnivanja i prestanka radnog odnosa i vrstu, odnosno opis poslova na kojima je radio.

Ako poslodavac to ne učini, bivši zaposleni ima pravo da traži inspekcijski nadzor. Normativni osnov za to je odredba člana 269. st. 1. i 3. Zakona koja propisuje da je u vršenju inspekcijskog nadzora, inspektor rada ovlašćen da rešenjem naloži poslodavcu da u određenom roku otkloni utvrđene povrede zakona, podzakonskog akta, opšteg akta i ugovora o radu. Poslodavac je dužan da, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za otklanjanje utvrđene povrede, obavesti inspekciju rada o izvršenju rešenja.

 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović