PDV na pošiljke male vrednosti

Primena  Zakona o porezu na dodatnu vrednost na pošiljke male vrednosti nekomercijalne prirode

Domaći i strani državljani su oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina i PDV na pošiljke male vrednosti koje besplatno primaju od fizičkih lica iz inostranstva, pod uslovom da te pošiljke nisu komercijalne prirode, u ukupnoj vrednosti do 70 evra u dinarskoj protivvrednosti.

(Objašnjenje Uprave carina, br. 148-II-439-02-15/2019 od 21.6.2019. godine).

„Veza:akt broj 148-II-439-02-6/2/2013 od 12.4.2013. godine

Navedenim aktom Uprave carina sve carinarnice su bile obaveštene o primeni poreskih oslobođenja prilikom puštanja u slobodan promet pošiljki male vrednosti, nekomercijalne prirode za koje je odredbom člana 218. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona („Sl.glasnik RS“, br. 18/2010 i 111/2012) propisano oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

Imajući u vidu da su od 17.6.2019. godine u primeni novi carinski propisi, između ostalih, novi Carinski zakon https://www.biljanatrifunovicifa.com/2018/12/carinski-zakon-2/ („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018) i Uredba o carinskim povlasticama („Sl. glasnik RS“, br. 38/2019), ovim aktom se vrši ažuriranje gore navedenog objašnjenja, pre svega zbog potrebe odgovarajućih izmena u pogledu zakonskih osnova.

S tim u vezi, u cilju pravilne i jednoobrazne primene poreskih propisa aktom Uprave carina br. 148-II-439-02-13/2019 od 4.6.2019. godine inicirana je izmena člana 26. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004…i 30/2018 – dalje: Zakon o PDV) u skladu sa odredbama novog Carinskog zakona.

Naime, u članu 26. stav 1. predložena je izmena tačke 7) Zakona o PDV, tako da ista glasi, da se PDV ne plaća na uvoz dobara:

„7) za koja je u skladu sa članom 245. i članom 246. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018) propisano oslobođenje od plaćanja carine, osim na uvoz motornih vozila.“

Iz napred navedenog proizilazi da za dobra koja se uvoze u skladu sa članom 247. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona, odnosno, za pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode čija vrednost, shodno odredbi člana 26. Uredbe o carinskim povlasticama („Sl. glasnik RS“, br. 38/2019) ne prelazi 50 evra, u dinarskoj protivvrednosti, nije propisano poresko oslobođenje.

Poresko oslobođenje odnosi se na pošiljke male vrednosti iz člana 245. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona, koje domaći i strani državljani besplatno primaju od fizičkih lica iz inostranstva, pod uslovom da te pošiljke nisu komercijalne prirode, u ukupnoj vrednosti do 70 evra, u dinarskoj protivvrednosti, shodno članu 6. navedene Uredbe.“

 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović